Posted by under on מאי 26 2013, 0 comments

קורס מנחי קבוצות הינו קורס מקצועי ופרקטי המאפשר לבוגריו לעסוק באחד המקצועות הנדרשים בשוק העבודה ולהשתלב במגזר העסקי, הפרטי והציבורי בתחום זה.

ייחודו של הקורס בשילוב שבין מיומנויות הנחייה מתחום העבודה הקבוצתית לבין מיומנויות הנחייה הנגזרות מעולם האימון והמנהיגות.

הקורס מושתת על התנסויות מעשיות בהנחיה באופן המאפשר לכל בוגר לפתח את תפיסת ההנחיה האישית שלו, להרחיב את "ארגז הכלים ההנחיתיים", ולרכוש מיומנויות יסוד בהנחיית סדנאות Outdoor Training.

למתאימים תוצע השתלבות בעבודה לאחר פרקטיקום.

מטרות הקורס

  • הכשרה לתפקיד מנחה קבוצות  משימה ואימון קבוצתי.
  • הקניית מיומנויות יסוד להדרכת OutDoor Training  בתהליך ההנחייה.
  • הרחבת "ארגז הכלים"  ומיומנויות הנחייה באמצעות התנסויות אישיות וקבוצתיות.

למי מתאים קורס הכשרת מנחי קבוצות?

לאקדמאים המעוניינים לעסוק בהנחיה ואימון (יתרון לבוגרי מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, מדעי החברה, עבודה סוציאלית, חינוך). יתרון לבעלי ניסיון מעשי בתחומי ההנחיה וההדרכה. לסטודנטים המעוניינים לעסוק בהנחיה ולרכוש מקצוע שיסייע בשילובם בשוק העבודה, ייערך ראיון התאמה אישי.

מבנה הקורס

60 שעות אקדמיות (לא כולל פרקטיקום)
13 מפגשים בני 4-6 שעות אקדמיות.
ליווי אישי במהלך הקורס לפיתוח סדנא עצמית לכל משתתף.
בתום הקורס יקבל כל משתתף/ת מארז הדרכה לשימוש בצעדיו/ה הראשונים בעולם ההנחייה.

מיקום

הקורס יתקיים בחלקו במרכז להדרכת ODT ברמות מנשה וחלקו בכיתות הדרכה בהרצליה.

מועד פתיחה

הקורס יחל ב 3/12/2013  ויתקיים בימי שלישי בין השעות 17:00-20:15 (מפגשי הלמידה הארוכים יתקיימו בין השעות 15:30-20:15).

מבנה תוכנית הקורס להכשרת מנחים

*1 מבוא להנחייה ואימון קבוצתי, מושגי יסוד בהנחייה ואימון קבוצות
2 תהליכים בהתפתחות קבוצה
3 תפקיד המנחה, סגנונות הנחייה
4 תכנון יעדים ובניית מערך הנחייה לקבוצה
5 מיומנויות תקשורת אפקטיבית, הקשבה
*6 הצגה אפקטיבית של נושא
7 תפקידים בקבוצה, כלי הנחייה ואימון
*8 כלי הנחייה ואימון "לצאת מהקופסא"
9 מיומנויות פרזנטציה וניהול קבוצה
10 המשך: מיומנויות פרזנטציה וניהול קבוצה
11 תכנון תוכנית פעולה למול יעדי הנחייה
12 ניהול ההנחיה וניהול עצמי
*13 מפגש סיכום
* מפגש ארוך

דרישות הסמכה

חובת השתתפות ב 90% מהמפגשים

הגשת תוכנית לסדנא קבוצתית והעברתה בקבוצה

הכשרות המשך אפשריות למנחי קבוצות

1) הדרכת O.D.T:

  • קורס (24 שעות אקדמיות)
  • פרקטיקום (70 שעות אקדמיות)

2) הנחיית קבוצות (40 שעות אקדמיות)
3) הכשרת מאמנים:

  • קורס (40 שעות אקדמיות)
  • אימון תחת הנחייה (40 שעות אקדמיות)

השתלמות המשך O.D.T

הנחייה באמצעות O.D.T תופסת תאוצה בארץ ובעולם, יותר ויותר ארגונים מבינים כי למידה משמעותית מתרחשת דרך חוויה רגשית עם התנסות חיובית, בהשתלמות נקנה לך את הידע והמיומנויות הנדרשות כדי להפוך למנחה קבוצות.

נושאי למידה

1) עקרונות בהנחיית סדנאות O.D.T.
2) תוכן מול תהליך, הטמעת תוכן מקצועי בפעילויות השונות תוך שמירה על תהליך מתפתח של הקבוצה. כיצד מעבירים תוכן מקצועי דרך חוויה?.
3) אופן השימוש במתקנים השונים והתאמתם לקבוצה ולתוכן הרלוונטי.
4) הטבע בשרות המנחה – העצמת ההנחיה באמצעות שימוש מושכל בסביבה.
5) פיתוח תרגילים ומשימות יצירתיות לשימושך בעבודה.
6) עיבוד החוויה כמשתתף (ברמה האישית והקבוצתית).
7) התנסות בהדרכה.
8) עיבוד תהליך ההדרכה ומשוב אישי.

פרקטיקום

נועד ללוות אותך בצעדיך הראשונים בעולם ההנחיה, ולאפשר לך התנסות ממשית בסדנאות חיצוניות אצל הלקוח.

תהליך הפרקטיקום

1) צפייה בסדנא יומית (פעמיים)
2) התנסות בהעברת חלק מסדנא (3 פעמים) כולל ליווי מכין ובמהלך הסדנה.
3) העברת סדנא יומית (3 פעמים) – כוללSupervision .