Posted by under on מרץ 29 2018, 0 comments

ארגונים השואפים להצליח משקיעים רבות בפיתוח והכשרת ההון האנושי, זאת מתוך הבנה (בצדק) שהכשרת ההון האנושי מהווה תנאי להתפתחות והצלחת הארגון.
מחקרים מראים כי למידה משמעותית מתרחשת בעיקר כאשר מתקיים שילוב של מעורבות רגשית, התנסות וחוויה – אנו נוטים יותר לזכור חוויות. זה בדיוק מה שאנו עושים בפעילות זו.

יום גיבוש במתכונת outdoor training עושה שימוש במשימות o.d.t קלאסיות כדי לחבר ולגבש את העובדים, לפתור קונפליקטים וחיזוק גאוות היחידה.

במהלך יום הגיבוש במתכונת זו אנו יוצאים למעין "מסע" בין משימות o.d.t, לאחר ביצוע כל משימה ענו מדגישים נושאים המחזקים את התקשורת בין העובדים, חלק מהמשימות עובדות על העמקת האימון בין המשתתפים, בחלק אנו מציפים קונפליקטים ומטפלים בהם בכדי שנוכל להתגבש לאחר שפתרנו משקעים קיימים.

את תכנית הפעילות אנו בונים יחד אתכם כדי להתאימה לקבוצה ולצרכים הספציפיים שלכם.

יחד אתכם נבחר נושא מרכז לפעילות